Producent materacy

Specjalizujemy
się w materacach szpitalnych, rehabilitacyjnych
i antyodleżynowych.Potwierdzeniem naszych kwalifikacji, jakości i bezpieczeństwa jest wprowadzona norma ISO-13485, a także działanie zgodnie z najnowszą dyrektywą i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745
z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR).
Natomiast jako producent widniejemy w Europejskiej Bazie Danych o Wyrobach Medycznych – EUDAMED, a także w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB)

MED-MAT to ogromne doświadczenie w kwestii zapewnienia maksymalnego komfortu ludziom potrzebującym, po wypadkach z długim okresem rekonwalescencji.

Wszyscy razem stanowimy zgrany zespół, każdy z nas wykonuje swą pracę z pasją. Specjalizujemy się w materacach szpitalnych,rehabilitacyjnych i antyodleżynowych. Dajemy naszym klientom komfort wraz z wysokiej jakości produktem za niską cenę.